Click to continue in English.
X
Blog

Biyogaz Tesisi Nedir? Biogaz Tesisi Nasıl Kurulur?

Biyogaz, organik atıklar kullanılarak elde edilen bir gaz türüdür. Bu gaz türü, oksijensiz bir ortamda elde edilir. Organik maddelerden karbondioksit ve metan gazı elde edilerek biyogaz ortaya çıkarılır. Organik atık kapsamına giren maddeler, hayvansal, bitkisel ve diğer atıklar olarak değerlendirilebilir.
Biyogaz, organik atıklar kullanılarak elde edilen bir gaz türüdür. Bu gaz türü, oksijensiz bir ortamda elde edilir. Organik maddelerden karbondioksit ve metan gazı elde edilerek biyogaz ortaya çıkarılır. Organik atık kapsamına giren maddeler, hayvansal, bitkisel ve diğer atıklar olarak değerlendirilebilir.
Hayvansal, evsel ve bitkisel atıklar gibi maddelerden elde edilen biyogaz hem çevre açısından hem de atıkların faydalı bir hale getirilmesi açısından önemlidir. Bu sayede enerji üretimi için hali hazırda var olan kaynaklar kullanılır ve gereksiz kaynak israfı söz konusu olmaz.
Biyogazın kullanım alanı oldukça geniştir. Büyük biyogaz tesislerinde bu gaz kullanılarak elektrik enerjisi elde edilir. Isınma ihtiyacını karşılamak için de bu gaz türünden yararlanmak mümkündür.

Biyogaz Nasıl Oluşur?

Biyogazı meydana getiren üç temel aşama vardır:
 • Hidroliz aşaması: Bu aşamada hidroliz süreci tamamlanır.
 • Asit oluşumu: Metan oluşumu için uygun bir ortam hazırlanır.
 • Metan oluşumu: Hidrojen ve karbondioksitin bir araya gelmesi sonucunda biogaz oluşur.

Biyogaz Üretiminde Kullanılan Atıklar

Biyogaz üretiminde hayvansal atıklar sıklıkla kullanılır. Bahçe ve yemek atıklarından da biyogaz elde edilir. Aynı zamanda endüstriyel atıklar da biyogaz üretim sürecine dâhil edilir. Biyogaz üretiminde kullanılan endüstriyel atıklar, şu şekilde sıralanabilir:
 • Tarım atıkları
 • Orman sanayinde üretim sürecinin sonunda ortaya çıkan atıklar
 • Deri ve tekstil sanayinde ortaya çıkan atıklar
 • Evlerde oluşan atıklar
 • Atık su arıtma alanlarından elde edilen atıklar

Biyogaz Tesisi Nedir?

Biyogaz tesisi, biyogaz elde etmek amacıyla kurulur. Bu tesislerin istenilen kalitede biyogaz elde edebilmesi için belli koşulları sağlaması gerekir. Önemli koşullardan biri tesisin bulunduğu yerin doğru seçilmesidir.
Biyogaz üretiminde kullanılacak atıklar, tesise en yakın yerden temin edilmelidir. Aynı zamanda temin maliyetinin uygun olması da önemlidir. Üretim sürecinde atıklar, belli aşamalardan geçirilir. İlk olarak karıştırma işlemi yapılır. Karışımın homojen olarak hazırlanması gerekir. Aynı zamanda bu karışım, inorganik malzemelerden temizlenmelidir.
Karışımın parçalanarak ufalanmasının ardından fermente aşamasına geçilir. Bu aşamada belli oranlarda oksijen, metan ve karbondioksit kullanılır. Biyogazın ne denli kaliteli olacağını belirleyen unsurlardan biri içerisindeki metandır.
Biyogaz tesisinde elde edilen gazın jeneratörlerde yakılması neticesinde elektrik enerjisi ortaya çıkar. Elde edilen elektrik sadece belli bir alanda ya da geniş bir şebekede kullanılabilir.
Biyogaz ile elde edilen ısı, konutlarda ya da seralarda kullanılabilir. Bunun yanı sıra ahır iklimlendirmesi, süt soğutma gibi işlemlerde de biyogaz ısısından yararlanılabilir. Biyogaz tesislerinde ısı ve elektrikle beraber fermantasyon artıkları da elde edilir. Bu artıklar, tarım arazilerinde gübre olarak kullanılabilir. Fermantasyon artıkları, bitkilerin daha hızlı büyümesini sağlar. Kokusuz olması da önemli bir avantajdır.

Biyogaz Tesislerinde Enerjiye Dönüştürülen Maddeler Nelerdir?

Biyogaz tesislerinde enerjiye dönüştürülen maddeler arasında farklı atıklar yer alır. Ancak hepsinin biyogaz potansiyeli farklıdır. Yağ atıkları, en yüksek biyogaz üretme kapasitesine sahip atıkların başında bulunur.
Biyogaz potansiyelinin yüksekliğine göre kullanılabilecek atık maddeler şöyle sıralanabilir:
 • Pastane atıkları
 • Kanola küspesi
 • Bayat ekmekler
 • Şeker pekmezi
 • Yemek atıkları
 • Mezbaha atıkları
 • Çavdar ve mısır silajı
 • Yeşillikler
 • Kanatlı hayvanlardan elde edilen gübreler
 • Sulu sığır, sulu domuz gübresi
 • Patates ve bira posası
 • Kuru sığır ve kuru domuz gübresi
 • Pancar yaprakları, patates kabukları
  Çöplerden Enerji Üretimi
Çöplerden enerji üretimi yeni yeni yaygınlaşmaya başlayan bir yöntemdir. Bu yöntem sayesinde elektrik enerjisi elde etmek için yeni bir kaynak tüketimine gerek kalmaz. Zaten var olan kaynaklar değerlendirilir. Böylece ülke ekonomisine ciddi bir katkı sağlanır.
İlk olarak çöplerden elde edilen atıklar sıkıştırılır. Atıkların oksijen içermeyen bir alanda çürütülmesi gerekir. Bu aşamada elde edilen metan gazı, taşıyıcı hatlar aracılığıyla tesislere ulaşır. Metan gazının yanması neticesinde ortaya çıkan enerji de elektriğe dönüştürülür. Çöplerden elde edilen atıklardan ısı enerjisi de elde edilebilir.

Hayvansal Atıklardan Enerji Üretimi

Hayvansal atıklardan enerji üretimi için anaerobik arıtım yöntemi uygulanır. Havasız bir ortamda dönüştürme işlemi yapılır. Bazı atıklar, ayırma ve ezme gibi aşamalardan geçirilerek biyogaz üretim aşamasına dâhil olur. Hayvansal atıklar, yenilenebilir enerji üretiminde en önemli kaynaklardan biridir. Bu yolla elde edilen enerjinin temiz olması da çevrenin korunmasına yardımcı olur.

Biyogaz Tesisi Nasıl Kurulur?

Biyogaz tesisi kurmak, devlet tarafından verilen teşvikler de göz önünde bulundurulduğunda kârlı bir yatırım olarak görülebilir. Ancak gerekli şartlar sağlanmadığı takdirde bu yatırımdan kâr elde etmek güçleşir.
Biyogaz tesisi kurmak isteyenlerin ilk olarak tesisin kapasitesini doğru belirlemesi gerekir. Hammadde türü ve miktarına göre tesis kapasitesine karar verilebilir.

Biyogaz Tesisi Kuruluş Yeri Nasıl Seçilir?

Biyogaz tesisi kuruluş yeri seçerken organik atıkların kolayca temin edileceği bir bölge belirlenmelidir. Büyükbaş ya da küçükbaş hayvan yetiştirilen yerlere yakın olan bölgeler seçilebilir. Bu sayede hammaddeye ulaşma maliyeti azaltılır. Seçilecek yerin yerleşim alanlarına uzak olması gerekir.

Biyogaz Tesisi Kurulacak Yerin Altyapısı Nasıl Olmalı?

Biyogaz tesisi kurmak için geniş bir alana ihtiyaç vardır. Üretim alanında gerekli ekipmanlar hazırlanmalıdır. Pompa, besleme tankı, hijyenizasyon ünitesi, gaz temizleme ünitesi; gereken ekipmanlar arasındadır. Biyogaz tesisinde atıksu arıtma alanı, işletme binası ve araç park alanı bulunmalıdır.

Biyogaz Tesisi Kurmanın Maliyeti Ne Kadardır?

Biyogaz tesisi kurma sürecinde belli maliyetlere katlanmak gerekir. Bu maliyetler, şu şekilde sıralanabilir:
 • Arsa ve arazi temin etmek için gereken maliyetler
 • Bina ve diğer ekipmanların kurulması için gerekli maliyetler
 • Mühendislik, projelendirme ve danışmanlık maliyetleri
 • İzin ve onay aşamasını tamamlamak için gereken maliyetler
Maliyetlerin toplam tutarı, tesis kapasitesine ve kurulum için seçilen bölgeye göre değişir.

Biyogaz Tesislerinde Bakım

Biyogaz tesislerinde bakım süreci oldukça önemlidir. Ekipmanların gerekli durumlarda onarılması, yağ değişimi, organik kalıntıların temizlenmesi; bakım aşamasında gerçekleştirilen faaliyetlerden bazılarıdır. Biyogaz tesislerinde yıllık giderlerin yaklaşık üçte biri bakım maliyetlerinden meydana gelir.
Bakımların düzenli olarak yapılması halinde elde edilen avantajlar şöyle sıralanabilir:
 • Teknik arıza ve sorunlar giderilir.
 • Ekipman verimliliği artar
 • İş kazaları önlenerek daha güvenli bir iş ortamı oluşturulur.
 • Biyogaz kalitesi yükselir.

Bakım Sürecinde Siloksanların Temizlenmesi

Biyogaz tesislerinde bakım sürecinin en önemli aşamalarından biri siloksanların temizlenmesidir. Biyogazda bulunan siloksanların birçok zararı vardır. Bu nedenle temizlenmeleri gerekir. Siloksanlar, biyogazda yanma meydana geldiğinde zararlı mikrokristalin katılara dönüşür. Bu durum gaz tirbünlerine ve motora zarar verebilir. Siloksanlara bağlı olarak katalizör arızaları sıklıkla meydana gelir. Mikro tirbün arızaları da bu nedenle ortaya çıkar. Siloksan gidermek için “Siloksan Giderim Sistemi ” kullanılması en etkili ve ekonomik yöntem olarak ön plana çııkmaktadır . Siloksan Giderim Sistemi aracılığıyla kirletici yapıda olan siloksanlar uzaklaştırılır. Siloksan Giderim Sistemi ile daha fazla bilgi almak ve detaylarını incelemek için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz:
Anka Rejeneratif Siloksan Giderim Sistemi
Bilgi Talep Formu