Click to continue in English.
X
Blog

Yenilenebilir Enerji Kaynakları Nelerdir?

Yenilenebilir enerji kaynakları, dünyanın geleceği için oldukça önemlidir. Doğal olarak dünya üzerinde bulunan bazı kaynaklar, enerji üretiminde kullanılır. Bu sayede çevre kirliliğine yol açan ve doğaya zehirli gazlar salan kaynakların tüketimi azaltılır.
Yenilenebilir enerji, tükenmeyen kaynaklardan elde edilmesi yönüyle avantajlıdır. Bu kaynaklar ne denli fazla tüketilirse tüketilsin kendini yenilemeyi başarır. Böylece daha az maliyetle enerjiye ulaşmak mümkün olur.
Dünya genelinde artan nüfus ve hızlanan sanayileşme, her geçen gün enerji tüketimini hızlandırmaktadır. Petrol, doğal gaz, kömür gibi kaynaklar, dünyanın farklı yerlerinde yüksek miktarda tüketilir. Bu kaynakların miktarının yıllar içerisinde gitgide azalması beklenmektedir.

Biyogaz

Son zamanların en popüler yenilenebilir enerji kaynaklarından biri biyogazdır. Biyogaz üretiminde organik atıklar kullanılır. Organik atıkların belli aşamalardan geçirilmesi neticesinde metan gazı ve karbondioksit elde edilir.

Organik atıklardan elde edilen biyogaz miktarı değişiklik gösterir. En sık kullanılan atık türleri; hayvansal, bitkisel ve endüstriyel olarak sınıflandırılır. Sebze, atık su, yemek, evsel atıklar ile biyogaz elde edilir.

Çöplerin ayrıştırılarak toplanması, biyogaz verimliliğinin artırılması açısından önemlidir. Özellikle deterjan ve ağır metal içeren atıklar, biyoreaktörlere zarar verir. Bu nedenle yeterli miktarda metan gazı oluşturmak güç hale gelir.

Çöp gaz üretimi sırasında birçok detaya dikkat edilmelidir. Özellikle üretim sırasında metan gazının sızıntı yapması engellenmelidir. Bu gaz sadece yenilenebilir enerjiye dönüştürüldükten sonra kullanılmalıdır.  

Biyogaz üretiminde zarara yol açan maddelerden biri siloksanlardır. Siloksanlar, motorların arızalanmasına ve bakım maliyetlerinin artmasına yol açar. Ayrıca verim ve güç kaybı da söz konusu olur. Siloksan Giderimi Sistemi ile siloksanlardan arıtma işlemi yapılabilir.

Rüzgâr Enerjisi

Rüzgârda bulunan kinetik enerji, türbinler aracılığıyla elektrik enerjisine dönüştürülür. Eğik, yatay ve dikey eksenli türbinler ile farklı alanlarda kullanılan bir elektrik enerjisi üretilir. Türbin pervaneleri dönmeye başladıktan sonra ilk olarak mekanik enerji üretilir. Bu mekanik enerji, elektrik enerjisini oluşturur.
Rüzgâr enerjisinin kullanım alanı oldukça geniştir. Sokaklarda bulunan aydınlatmalarda, bu enerji türünden yararlanılır. Kamu kuruluşlarında, sulama sistemlerinde, evlerde ve iş yerlerinde rüzgâr enerji sistemlerinden faydalanılır.
Rüzgâr enerjisi, çok eski yıllardan beri kullanılır. Yapılan arkeolojik kazılar sonucunda, Milattan Önce 2800’lü yıllarda Orta Doğu coğrafyasında rüzgâr enerjisi kullanıldığı anlaşılmıştır. Milattan Önce 17. YY.’da da Çin ve Mezopotamya’da rüzgârdan enerji üretildiğine dair bilgiler vardır. Bu enerji türü, günümüzde Avrupa, Asya ve Kuzey Amerika topraklarında yaygın olarak kullanılır.

Güneş Enerjisi

Yenilenebilir enerji kaynakları arasında güneş enerjisi bulunur. Güneş enerjisi, çoğunlukla hidrojenden meydana gelir. Bu nedenle çevreye zararı olmayan, temiz bir kaynaktır. Hidrojenden helyum elde edildikten sonra güneş enerjisi ortaya çıkar.
Güneş enerjisi üretiminde güneş panelleri kullanılır. Evlerin, fabrikaların çatılarında, arazilerde paneller kurulabilir. Güneş enerjisi, işletme maliyetlerinin düşük olması açısından avantajlıdır. Bu enerji kaynağında çevreye zararlı atıklar ortaya çıkmaz.

Deniz Enerjisi

Deniz enerjisi, dalgalardan ve gelgitlerden elde edilir. Ayrıca denizlerde oluşan rüzgârlardan da enerji elde edilmesi mümkündür. Dalgalardan elde edilen enerji, genellikle derinliği fazla açık denizlerde oluşur.
Gelgit kaynaklı olarak elde edilen enerji, kinetik enerjiden elde edilir. Güneşin ve ayın durumuna göre gelgit zamanları anlaşılır. Böylece enerji üretimi, sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilir. Bu enerjiyi elde etmenin maliyeti yüksektir.

Jeotermal Enerji

Jeotermal enerji, tektonik olarak aktif durumda olan yerlerden elde edilir. Buralarda bulunan yüksek ve orta seviyede sıcaklığa sahip olan kaynaklar ile enerji üretilir. Jeotermal enerjiyi en fazla kullanan ülkeler; ABD, Yeni Zelanda, Endonezya, Filipinler ve Türkiye olarak sıralanabilir.
Jeotermal enerjinin kullanımı, iş güvenliği açısından riskli değildir. Aynı zamanda çevrenin korunması açısından da bu enerji kaynağının tercih edilmesinde fayda vardır. Jeotermal enerji şu alanlarda kullanılabilir:
  • Elektrik enerjisi üretimi
  • Seraların ısıtılması, merkezi ısıtma sistemleri
  • Kimyasal madde imalatı
  • İçme suyu imalatı
Jeotermal enerji üretimi, santrallerde yapılır. Kuru buhar, flaş buhar, çift çevrim santralleri ile üretim yapılabilir.

Türkiye’de Yenilenebilir Enerji Kaynakları

Türkiye’de yenilenebilir enerji kaynakları konusunda çalışmalar, son zamanlarda hızlanmıştır. Üretim, henüz istenilen seviyeye ulaşamasa da zamanla daha fazla üretim yapılması beklenmektedir.
Türkiye’nin gelecek yıllara dair enerji politikasında, yenilenebilir enerji kaynağı üretiminin artırılması vardır. Bu kaynakların kullanımının özendirilmesine yönelik çalışmalar yürütülmektedir. Devlet teşvikleri, Dünya Bankası ve çeşitli kuruluşlar tarafından verilen krediler ile yenilenebilir enerji üretimi, ilerleyen yıllarda artabilir.
 

Türkiye’de Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına İlişkin Veriler

Türkiye’deki yenilenebilir enerji kaynaklarının sayısı oldukça fazladır. Böylece gerekli tesisler kurulduğunda ve yatırımlar yapıldığında, üretimde istenilen artış sağlanır. Toplam yenilenebilir enerji potansiyeli, hidroenerji için 216 milyar KWh şeklindedir. Güneş enerjisi potansiyeli 500 MWt’dir.
Yüksek potansiyele rağmen enerji üretiminde yenilenebilir kaynakların payı sınırlı kalır. Örneğin, hidro enerji ile elektrik üretimi oranı %41’dir. Türkiye’de yenilenebilir enerji kullanımı arttığı takdirde enerjide dışa bağımlılık azalır. Öte yandan çevreye zarar vermeden enerji üretmek mümkün olur. Yerli üretimin artması sayesinde yeni iş sahaları yaratılır.

Türkiye’de Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Geleceği

Türkiye, yenilenebilir enerji kaynaklarının geleceği açısından umut vadeden bir ülkedir. Özellikle santraller aracılığıyla enerji üretiminin gelecek yıllarda artması beklenmektedir. Tahminlere göre yenilenebilir enerji ile elde edilen elektrik miktarı, ilerleyen yıllarda yüzde 49 seviyesine ulaşabilir.
 
Bilgi Talep Formu