Click to continue in English.
X
Blog

Çöp Ayrıştırma (Metal, Kağıt, Plastik Olarak Ayırma) Yöntemleri Nelerdir?

Yeryüzüne saygı göstermek ve doğayı daha iyi koruyabilmek adına benimsenebilecek en iyi yöntemlerden birisi çöpleri ayrıştırmadır. Herhangi bir maliyeti bulunmayan bu alışkanlık sayesinde daha güzel bir dünyada yaşamaya katkıda bulunabileceğiniz gibi çocuklarınızı da doğa dostu bir şekilde yetiştirebilirsiniz. Geri dönüşüm süreçleri geliştiği sürece çevresel konulardaki duyarlılıkta aynı ölçüde gelişme gösterir. Her şeyden önce geri dönüşüm doğal kaynaklarımızın korunmasını sağlar. Ancak çöpleri metal, kağıt ve plastik olarak ayırmak da oldukça önemlidir.

Yeryüzüne saygı göstermek ve doğanın daha iyi korunabilmesi için benimsenebilecek en iyi yöntemlerden biri, çöpleri ayrıştırmaktır. Maliyet gerektirmeyen bu alışkanlık, daha güzel bir dünyada yaşamamıza katkı sağlar ve çocuklarımızı doğa dostu bir şekilde yetiştirmemize olanak tanır. Geri dönüşüm süreçlerinin gelişimi, çevre konularındaki duyarlılığın artmasıyla doğru orantılıdır. Öncelikle, geri dönüşüm doğal kaynaklarımızın korunmasına yardımcı olur. Bununla birlikte, çöplerin metal, kağıt ve plastik olarak ayrılması da oldukça önemlidir.

Metalleri Ayrıştırma Yöntemleri

Metaller, elektromanyetik özellikleri sayesinde daha kolay ayrıştırılabilir. Karışık geri dönüşüm malzemeleri ilk olarak mıknatıslı bir bant üzerinden geçirilir. Ek metal ayırma üniteleri, kalan metal atıklardaki plastik, kağıt ve camları ayırmak için elektromanyetik akım uygular. Geri dönüşüm ekipmanı üreticileri, her malzemeyi fiziksel özelliklerine göre ayırabilecek teknolojiler geliştirmiştir. Basit hava jetleri, hafif malzemeleri yoğun nesnelerden ayırmak için kullanılır.

Kâğıtları Ayrıştırma

Geri dönüşüm sürecinde kağıtları ayrıştırmak için, öncelikle kağıtlar su içinde liflerine ayrılır ve mürekkep ayırmak için sodyum hidroksit veya sodyum karbonat kullanılır. Hazır olan kağıt lifleri, geri dönüştürülmüş kağıt üretiminde kullanılır. Ancak atık kağıt sürekli olarak geri kazanılamaz. Kağıt liflerinin her geri kazanım işleminde boyu kısalır, bu yüzden liflerin yapışması için yardımcı maddeler eklenmesi gerekir. Bir ton kağıdın geri dönüştürülmesi önemli tasarruflar sağlar.

Plastikleri Ayrıştırma Yöntemleri

Plastik atıklar, öncelikle türlerine göre ayrılır ve geri dönüşüm işlemine tabi tutulur. Kırma makineleri, plastik atıkları küçük parçalara böler. İşletmeler, bu parçaları orijinal hammaddelerle karıştırarak üretimde kullanabilir veya tekrar eriterek katkı maddeleri ekleyebilirler. Son dönemlerde, özellikle plastik şişelerin ayrı toplanması için pek çok sistem geliştirilmiştir. Plastik filmlerin, kutuların ve boruların kağıtla birlikte ayrılması, geri kazanılan malzemenin kirlenmesine ve değer kaybına neden olabilir. Günümüzde, ayrıcılar yoğun malzemeleri hafif atıklardan etkili bir şekilde ayırmak için değişken hava akışı ve çok aşamalı sistemler kullanır. Plastiklerin her birinin kendine özgü kızılötesi (IR) izi bulunur. Optik sensörler ve hava jetleri, bu IR imzalarını kullanarak çeşitli plastikleri ve gerektiğinde kağıtları ayırmak için tasarlanmıştır. Bu sistemler, malzemelerin IR spektrumlarını okuyarak, farklı plastik türlerini tespit eder ve eşleşmeyen malzemeler toplanır. Geri dönüşüm tesislerinde, çeşitli plastik ve kağıtları daha etkili bir şekilde ayırmak için, geniş bir ürün yelpazesine uyum sağlayabilen optik ayırma sistemleri kullanılır.

Bilgi Talep Formu