Click to continue in English.
X
Blog

Siloksan Nedir? Biyogaz ve Çöp Gazından Siloksan Nasıl Ayrıştırılır?

Anka Rejeneratif Siloksan Giderim Sistemi, bir Ar-Ge projesi olarak başlayıp temiz gaz olarak kabul edilen yakıtın sürekli olarak sisteme sağlanmasını ve ulaşılan noktada gaz analizi ihtiyacını ortadan kaldıran bir rejeneratif bir sistem haline gelmiştir. Anka Rejeneratif Siloksan Giderim Sistemi'nde kullanılan filtre malzemelerinin seçici özelliği, aktif karbonun aksine etkili bir arıtma sürecini sağlarken sürekli analiz ve sık malzeme değişikliği gibi pratikte mümkün olmayan problemleri önlemektedir.

Siloksan Nedir?

Siloksan kelimesi, silikon, oksijen ve alkan kelimelerinin birleşmesiyle oluşmuştur. Siloksanlar, sıvı ve uçucu bileşiklerdir. Genel tanımıyla, R2SiO formülüne sahip bileşikler grubudur. Siloksan bileşikleri, temizlik ve kozmetik ürünleri aracılığıyla çöpe ve suya karışarak biyogaz üretiminde ortaya çıkmaktadır. Ayrılmadıklarında gaz motorlarına zarar verebilirler. Siloksan bileşikleri çevrelerinde oldukça kalıcıdır.
siloksan nedir?”
Siloksan bileşikleri, kozmetik, deodorant, su itici cam kaplamaları, gıda katkı maddeleri gibi ürünlerde bulunur. Ağırlıklı olarak silikon bazlı kauçuk ve yağlar için kimyasal yapı taşı olarak kozmetik ürünlerinde kullanılırlar. Ayrıca, inşaat sektöründe tuğla, duvar gibi yüzeylerde su geçirmez kaplama olarak da kullanılabilirler.

Siloksan çeşitleri Nelerdir?

Siloksan bileşenlerinin katı atık depolama alanlarında, artıma çamurunda ve biyogazda bulunduğu bilinmektedir. Çöp gazında bulunan siloksan çeşitleri aşağıdaki gibidir:
Kod Kimyasal İsim
L2 Hexamethyldisiloxane
D3 Hexamethylcyclotrisiloxane
L3 Octamethyltrisiloxane
D4 Octamethylcyclotetrasiloxane
L4 Decamethyltetrasiloxane
D5 Decamethylcyclopentasiloxane
D6 Dodecamethylcyclohexasiloxane
L5 Dodecamethylpentasiloxane
 

Siloksanın Enerji üretimindeki Gaz Motorlarına Etkileri Nelerdir?

Biyogaz üretimi sırasında gaz motorlarına zarar veren başlıca bileşenlerden biri siloksandır. Siloksan bileşenleri, makinelerin iç parçalarını aşındırarak zarar verir ve kullanım ömürlerini kısaltır. Ayrıca, tekrarlanan yağ değişimleri ve iç parça değişimleri nedeniyle işletme maliyetlerini artırır. Yanma sırasında siloksan molekülleri parçalanarak oksijen ve silikonu serbest bırakır. Sonuç olarak, silindir kafalarında ve valflerde biriken silikatlar diğer kristal bileşikleriyle birleşerek motora zarar verir.

Siloksan Kaynakları Nelerdir?

Siloksan bileşenleri, anaerobik bozunma veya fermantasyon sonucu meydana gelir ve genellikle biyogazda bulunurlar. Tipik siloksan kaynakları şunlardır:
  • Kozmetik ve Bakım ürünleri (%17)
  • Boya ve Kaplama Malzemeleri (%10)
  • Yağlar(%7)
  • Kâğıt Kaplamaları (%15)
  • Gıda İşleme Yardımcıları (%23)
  • Tekstil ürünleri (%5)
 biogazdan siloksan nasıl ayrıştırılır?

Siloksan Nasıl Ayrıştırılır?

Siloksan bileşenlerinin ayrıştırılması için çeşitli teknikler vardır. Genellikle aşırı soğutma, belirli reçine türleri ve belirli reaktiflerle yıkama gibi teknikler kullanılır. Ayrıştırma ve filtreleme sistemlerinin kurulum ve işletme maliyetleri yüksektir. En sık kullanılan yöntemler, aktif karbon ile adsorpsiyon ve Anka Rejeneratif siloksan giderim sistemi adsorpsiyon tekniğidir.

Çöp Gazı ve Biyogazdan Siloksan Nasıl Ayrıştırılır?

Çöp gazı ve biyogazdan siloksanın ayrıştırılması için en sık kullanılan iki yöntem, aktif karbon ile adsorpsiyon ve Anka Rejeneratif siloksan giderim sistemi adsorpsiyon tekniğidir. Aktif karbon, geniş yüzey alanına sahip bir filtre malzemesidir. Anka Rejeneratif siloksan giderim sistemi , rejeneratif bir süreç sağlayarak etkili bir arıtma işlemi sunar.Bu sistem, Anka Yenilenebilir Enerji tarafından geliştirilmiştir ve biyogaz üretiminde kullanılan motorların performansını ve ömrünü önemli ölçüde artırır.
giderim sistemi, Anka Yenilenebilir Enerji tarafından geliştirilen bir teknoloji olarak, biyogaz üretiminde kullanılan motorların performansını ve ömrünü artırmakla kalmaz, aynı zamanda yedek parça maliyetlerini de büyük ölçüde düşürür. Bu sistem, moleküler yapısı sayesinde her kapasiteye kolayca ölçeklenebilir ve basınç düşüşü açısından da avantajlıdır, bu da uzun vadeli enerji tasarrufu sağlar.
Anka Yenilenebilir Enerji, Türkiye, Bulgaristan, Filipinler, Rusya ve Yunanistan'da birçok projeyi başarıyla uygulamıştır. Bu sistem, siloksan bileşenlerinin gaz motorlarında istenmeyen etkilerini önlemeye yardımcı olur. Biyogaz üretiminde, atık, çöp ve suya karışan kozmetik deterjan malzemelerinden gelen siloksanlar, filtrelenmediğinde gaz motorunda yanma odasında ısı ile birlikte kristalleşerek deformasyona ve aşınmaya neden olur ve motor yağının ömrünü azaltır.

Biyogaz ve çöp gazından siloksanın ayrıştırılması için kullanılan diğer ürünler ve sistemler arasında yakma bacaları, hidrojen sülfür (H2S) giderim sistemleri, biyogaz saha kuyu ve borulama ekipmanları, çöp gazı ve biyogaz motoru yedek parçaları, gaz basınçlandırma (booster) sistemleri, ısı geri kazanım kazanları, otomasyon sistemleri ve panoları, gaz kurutucu chiller üniteleri gibi çeşitli üretim ve kurulumlar da bulunmaktadır.

Bilgi Talep Formu